Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

EBC Group acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop EBC persoonsgegevens verwerkt van relaties waar onder prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt EBC Group zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.

Wat wij doen voor uw privacy

  • Duidelijk- middels deze privacywetverklaring- vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in alle gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EBC Group, Burg. J.G. Legroweg 90, 9761 TD Eelde.

Waarvoor verwerken wij u persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor EBC Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt EBC hiertoe contactgegevens, waaronder naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummers en het zakelijke e-mailadres:

 

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te kunnen voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u (potentiële) klant, leverancier of opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij de inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten.
  • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) machines en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waar EBC Group rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
  • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te houden van onze bestaande en nieuwe machines en diensten en u hier eventueel een aanbieding te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze machines en diensten.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De door u ingevoerde gegevens op onze website worden door ons niet aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen dienst nemen wij eerst contact met u op. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt EBC Group gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

EBC Group houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien EBC Group een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop EBC uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken middels het sturen van een nieuwe privacy verklaring.

Vragen, inzage of verzoek tot wijzigen van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegeven dan kunt u deze richten aan; info@ebcgroup.nl.